Boek ‘Stinzenplanten in Fryslân’

‘Stinzenplanten in Fryslân’, een rijk geïllustreerd boek over verwilderende voorjaarsbloeiers in het historisch groen, is uit. Nynke van der Ploeg onthulde dit unieke boek vandaag in Park Jongemastate in Raerd. Als dochter van de Friese florist D.T.E. van der Ploeg, schreef ze het voorwoord en ontving het eerste exemplaar. Directeur Henk de Vries van It Fryske Gea was trotse gastheer: ‘Park Jongemastate wie it bêste plak om dit prachtige boek te ‘oerhandigjen’. Nynke van der Ploeg wie hjir as bêrn gauris mei har heit, doet hy syn ûndersykswurk foar de stinzeplanten die, mar ek oars wol. Yn’e family Van der Ploeg hat It Raerdersbosk as Park Jongemastate in tredde namme ‘It Pakebosk’. Stinzenplanten in Fryslân is in fuortsetting fan syn wurk. It Fryske Gea en oare behearders as leafhawwers kinne it boek brûke as it nije standaardwurk foar dit historysk grien. Njonken dat, koe it dekôr dat Park Jongemastate yn dizze tiid jout fansels ek net better.’

Stinzenplanten zijn bol-, knol- en wortelstokgewassen die soms al eeuwen geleden zijn aangeplant op Friese landgoederen (zoals Martenastate), buitenplaatsen, boerenerven en in tuinen bij pastorieën en woningen van notabelen. De auteurs beschrijven in Stinzenplanten in Fryslân de historie, de aanleg, het onderhoud en het beheer van de stinzenflora op belangrijke vindplekken in Fryslân. En niet te vergeten achttien uitgebreide portretten van de belangrijkste soorten. Veel aandacht gaat uit naar de beschrijving van de meest karakteristieke stinzenplanten van Fryslân met prachtige namen als Haarlems klokkenspel, Italiaanse aronskelk, winterakoniet en vingerhelmbloem. Dit alles ondersteund met schitterende foto’s.

Stinzenplanten komen in heel Nederland voor, maar Fryslân neemt een belangrijke plaats in voor wat betreft de geschiedenis van de stinzenflora. Daarom komen ook de cultuurhistorische aspecten aan de orde, zoals de tuinkunst. Daarnaast is er aandacht voor de belangrijkste floristen, die veel studie hebben gemaakt van deze bijzondere groep planten, waaronder florist D.T.E. van der Ploeg. Dit boek is een voortzetting van zijn onderzoekswerk.

De auteurs van Stinzenplanten in Fryslân zijn veelal bekenden voor It Fryske Gea. Henk Buith is, naast voorzitter van Martenastate nu, sinds lange tijd nauw betrokken bij It Fryske Gea. Eerder als bestuurder en nog steeds als commissielid. Stefien Smeding is medewerker cultuurhistorie bij It Fryske Gea en is daarmee onder meer de schakel tussen de ontwikkeling en het beheer van al onze parken en bossen waar veel stinzenplanten voorkomen. Heilien Tonckens is de specialist op het gebied van stinzenflora. Gepassioneerd door de stinzenplanten adviseert ze It Fryske Gea over het beheer van onze terreinen en voorziet ze ook onze vrijwilligers van praktische adviezen voor aanplant en beheer. Aad van der Burg was als docent en directeur van AOC Friesland en het Nordwin College een inspiratiebron voor veel aanstormend talent in de groene en duurzame wereld. Hij speelt bij zowel It Fryske Gea als op Martenastate een belangrijke rol in (het delen van) praktische beheerkennis en de promotie van de stinzenflora.

Henk Buith, Stefien Smeding, Heilien Tonckens, Aad van der Burg  (red) –

ISBN 978 90 5615 622 0| paperback | 176 pagina’s | geïllustreerd | € 22,50 | honderden foto’s

Een gezamenlijke uitgave van Vereniging It Fryske Gea, Stichting Martenastate en Noordboek Natuur

Verkrijgbaar bij de boekhandel en via www.noordboek.nl

 

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies