Vacature: vrijwilligers voor monitoring dagvlinders en libellen

Bij It Fryske Gea monitoren wij de natuurkwaliteit van de gebieden voor een betere bescherming. Soortgroepen die belangrijke graadmeters zijn voor de natuurkwaliteit zijn vogels, insecten en planten. De inzet van inventarisatievrijwilligers is essentieel bij de monitoring van dagvlinders en libellen. Zonder vrijwilligers krijgen we onvoldoende informatie over de voor- en achtergang van soorten. Daarom zoeken wij vrijwilligers die ons willen helpen met de monitoring van dagvlinders en libellen!

Wat ga je doen?

De inzet van inventarisatievrijwilligers is essentieel bij de monitoring van dagvlinders en libellen. Daarom organiseren we op 18 mei en 8 juni een cursus voor gevorderden over herkenning en monitoring van dagvlinders en libellen. De cursus is bedoeld voor (nieuwe) vrijwilligers die beschikken over basiskennis van dagvlinders en libellen en die gemotiveerd zijn om te inventariseren in een natuurgebied van It Fryske Gea.

We verwachten niet dat de cursisten alle soorten herkennen, maar wel dat ze in staat zijn om soorten snel te kunnen leren herkennen (determineren) in het veld om te kunnen tellen. Het doel van de cursus is om (nieuwe) vrijwilligers op te leiden voor het inventariseren van dagvlinders en libellen volgens SNL- en NEM-methodiek. Vrijwilligers kunnen dan na het behalen van de cursus zelfstandig dagvlinders en libellen karteren (stippen) in een gebied (SNL) of tellen langs een route (NEM).

SNL-monitoring

De monitoring vindt plaats volgens de methodes van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) en  het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Dagvlinders en libellen vertegenwoordigen samen met sprinkhanen de soortgroep van insecten voor de monitoring van het SNL. Volgens de verplichte SNL-monitoring moeten we in bepaalde natuurbeheertypen deze drie insectensoortgroepen één keer in de zes jaar gebiedsdekkend in kaart hebben. Dit is de methode van het SNL. Hiermee moeten we de kwaliteit van de betreffende beheertypen bepalen.

Bij de methode van het NEM gaat het bij dagvlinders en libellen om monitoring langs zogenaamde vaste telroutes binnen het Meetnet Vlinders en Libellen van De Vlinderstichting. Langs deze routes kunnen alle soorten maar ook alleen specifiek soorten geteld worden door jaarlijks in de vliegtijd van de soorten wekelijkse tellingen te doen. Het gaat dus om algemene routes voor alle dagvlinders en/of libellen of soortgerichte routes voor zeldzame doelsoorten als de Zilveren maan of de Groene glazenmaker. Hiermee kunnen we de voor- en achteruitgang van soorten in een gebied bepalen. Daarnaast gebruikt De Vlinderstichting de resultaten om de landelijke trends van dagvlinders en libellen te bepalen.

Wat bieden wij je?

  • Een vrijwilligersovereenkomst;
  • Een lidmaatschap van onze vereniging;
  • Verschillende bijeenkomsten voor alle vrijwilligers van onze vereniging;
  • Kilometerdeclaratie
  • Personeelsblad It Geamantsje
  • Kleding van It Fryske Gea

Interesse?

Ben je enthousiast over deze vacature of heb je vragen? Neem dan contact op met Mark Hilboezen, m.hilboezen@itfryskegea.nl.

Over It Fryske Gea

It Fryske Gea is de provinciale landschapsorganisatie in Fryslân en werkt dagelijks aan ontwikkeling, bescherming en beheer van natuur, landschap en cultuur historisch erfgoed. Wij werken vanuit de kernwaarden flexibiliteit, leergierigheid en samenwerking. De vereniging beheert meer dan 65 gebieden met een totale oppervlakte van ongeveer 21.000 hectare verspreid over de provincie Fryslân. Het hoofdkantoor is gevestigd in Olterterp. De natuurterreinen zijn verdeeld over vier districten met ieder een eigen districtskantoor. De vereniging telt ruim 30.000 leden en er werken 72 medewerkers en zo’n 350 vrijwilligers. Meer informatie is te vinden op www.itfryskegea.nl.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies