Weidevogel-woonwijken in Eanjumer Kolken en Kuperuspolder

Eanjumer Kolken beslaat in totaal 95 ha. Het weidevogelgebied heeft zich eerder al bewezen als een weidevogelparadijs. Maar door het nog beter in te richten, zetten we weer een stap om de ‘wereldwijde woningnood’ van de weidevogel op te lossen. Zo kunnen de vogels samen predatoren het hoofd bieden. En is er voldoende voedsel voor meer volwassen vogels en natuurlijk ook voor hun opgroeiende kuikens.

Uulco Hoekstra Eanjumer Kolken 2

Het kán! Er liggen mooie kansen in de buitenschil van de Eanjumer Kolken én ook in de nabijgelegen Kuperuspolder. Ook daar kan herstel van de structuur van het oude boerenland doorslaggevend zijn. It Fryske Gea wil graag aan de slag.

De renovatieplannen van het oude grasland

De oorspronkelijke leien – al decennia bestaande geulen – die in jaren zijn dichtgeslibd hoeven niet dieper, maar willen we opschonen. Zo kan het water z’n weg goed vinden. Door met een wal-frees flauwe oevers te maken aan die geulen, ontstaat er een brede grens tussen water en land, waar het al snel zal wemelen van de insecten. De kuikens kunnen er rustig rondlopen en hun kostje bij elkaar scharrelen. Ook de oude greppels moeten opnieuw uitgevreesd en hebben kopakkerbuizen nodig.

Plasdras komt heel precies

Niet te veel en niet te weinig, bij waterpeilen komt het best precies. Het aanvoeren van water van buiten is dus net zo belangrijk als het vasthouden en het tijdig afvoeren ervan. Dat ‘precies goed’ noemen we plasdras. Zachte glooiingen vormen de verbinding tussen water en land. Het water houdt de grond ook zacht. Wormen doen er hun werk en vormen de basis voor het voedsel van de volwassen vogels. Voor de aanvoer plaatsen we buizen naar de sloten rondom het gebied. Met een buispomp beheert It Fryske Gea de invoer van water nauwkeurig. We leiden zo het water ook moeiteloos door het gebied. En tot slot zijn de greppels en een wateruitlaat nodig om overtollig water af te voeren. Met een overstortschuif voor in té natte perioden. Ook na het broedseizoen is de wateruitlaat nodig om het land geschikt te maken voor bewerking door de pachters.

Het succesvolle hart

Kievit, grutto, tureluur, maar ook bijvoorbeeld zomertaling en watersnip voelen zich al enige jaren thuis in het bloem- en kruidenrijke kerngebied van Eanjumer Kolken. It Fryske Gea heeft daar de structuren van het oude boerenland in het afgelopen decennium hersteld. Daardoor was de kern van het gebied zelfs in de droge zomers van ’19 en ’20 een veilig thuis voor veel water- en weidevogelsoorten (zie Leeuwarder Courant artikel van juli 2020). De 10 pachters werken volop mee aan het mozaïekbeheer, waarbij de broedende vogels en opgroeiende kuikens leidend zijn voor het moment van maaien. Het is een gebied om trots op te zijn en te gebruiken als voorbeeld.

Geef de grutto een thuis om groot te worden!

De Eanjumer Kolken is één van de gebieden waar weidevogelexpert Uulco een veilig thuis voor weidevogels creëert. De herinrichting is al gestart, het is een kansgebied waarop we vol gaan inzetten.

Steun dit project
Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies