Eanjumerkolken

Het is een klein vogelparadijsje. Daarom heeft de Eanjumerkolken vlakbij Anjum in het noordoosten van Fryslân een enorme aantrekkingskracht op vogelaars. Hier foerageren, rusten en broeden talloze vogelsoorten.

Weidevogels als tureluur, scholekster en kieviten zijn hier in het voorjaar te vinden. Tijdens de vogeltrek bevolken duizenden smienten, goudplevieren en wulpen het gebied. Om nog maar te zwijgen van de enorme groepen kolganzen, grauwe ganzen en brandganzen die in de Eanjumerkolken en omgeving overwinteren.

“Mysterieuze eendenkooien vlakbij het Lauwersmeer maken de Eanjumerkolken ook cultuurhistorisch van belang.”

In het verder zo open landschap vallen enkele eendenkooien met kooibossen, bestaande uit essen, populieren, iepen en een enkele zomereik duidelijk op. De eendenkooien zijn ware vogelparadijsjes. In holle bomen broeden kauwen, holenduiven en bergeenden. Ransuil en boomvalk laten zich hier geregeld zien. Zangvogels als tuinfluiter, bosrietzanger, spotvogel, gekraagde roodstaart, rietzanger en winterkoninkje komen hier tot broeden.

Pictogram

Wil je de Friese natuur een handje helpen?

Doe een donatie
It Fryske Gea maakt gebruik van functionele en analytische cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door akkoord te gaan met de tracking cookies kunnen wij jou gerichte berichten over de natuur en onze activiteiten op social media en via derde partijen tonen. Lees meer over cookies